ikiüzlü

ikiüzlü
1.
sif.
1. Üzü ilə astarının rəngi, naxışı və s. bir cür olan, hər iki üzü, hər iki tərəfi bir cür olan. İkiüzlü parça. – Ağ çuxalı, ağ arxalıqlı, ikiüzlü Buxara dərisindən papaqlı, şişman göbəyi üzərində gümüş kəmərli Mirzə Səfəri hamı tanıyırdı. Ə. H..
2. tex. İkiyanlı, ikisəthli. İkiüzlü cisim.
2.
sif. Üzdə bir cür, dalda başqa cür danışan, hərəkət edən; riyakar, qeyrisəmimi. İkiüzlü adam. – Siz bağışlayın, yoldaş Mədəd, bu Tanrıverdi xalis ikiüzlüdür. S. R.. <Səmirə:> Mənim kimi bir qadın hesabla gərək Səidə xanıma nifrət edəydi, onu ikiüzlü sayaydı. M. Hüs.. // İs. mənasında. İkiüzlünün biridir. – İfşa edildikcə ikiüzlülər; Dünya al geyinib toybayram eylər. M Rahim.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • mürai — ə. ikiüzlü, riyakar …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • riyai — ə. ikiüzlü, riyakar …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • zülvəcheyn — ə. ikiuzlu, ikisəthli, ikitərəfli (həndəsi cisim) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • zərraq — ə. ikiüzlü, riyakar, fırıldaqçı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • alağız — (Şəmkir) 1. ikiüzlü. – Alağız adamnan zəhləm gedər 2. xəbərçi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • düriyə — (Ağdam, Naxçıvan) kişi üçün ikiüzlü, naxışlı gecə papağı. – Ay qız, düriyəni gəti …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • fəltəğən — (Meğri) yaltaq, ikiüzlü. – Yüz yol demişəm, fəltəğən adamlarnan oturub durma …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • xımı — I (Ağdam, Başkeçid, Borçalı, Çənbərək, Füzuli, Gədəbəy, Qazax, Tovuz) yeməli yabanı bitki adı. – Bizim evin yanında çoxlu xımı bitif (Ağdam); – Xımıyı soyullar, turşuya qoyullar (Borçalı); – Xımı yaman şirin olur (Tovuz) II (Cəlilabad) ikiüzlü. – …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qıradilli — (Şəmkir) ikiüzlü. – Burda qıradilli adam yoxdu …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qırxdilli — (Qubadlı) məc. ikiüzlü. – Qırxdilli adamnan xeyir görməy olmaz; – Qırxdilli adamın ömrü az olar …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”